• 076633
 • 96c11f
 • 53bb96
 • 0e71b8
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی عالیس به همراه کدهای RGB و HEX

عالیس یک تولید کننده‌ی نوشیدنی ایرانی است.

عالیس از رنگ‌های سبز،‏ زرد، و نیلی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند عالیس را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند عالیس هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  076633
  RGB
  7, 102, 51
  HSL
  148, 87.2, 21.4
 • HEX
  96c11f
  RGB
  150, 193, 31
  HSL
  76, 72.3, 43.9
 • HEX
  53bb96
  RGB
  83, 187, 150
  HSL
  159, 43.3, 52.9
 • HEX
  0e71b8
  RGB
  14, 113, 184
  HSL
  205, 85.9, 38.8