• ff9900
  • 146eb4
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی آمازون به همراه کدهای RGB و HEX

آمازون یک فروشگاه اینترنتی آمریکایی است.

آمازون از رنگ‌های نارنجی و نیلی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند آمازون را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند آمازون هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
ff9900
RGB
255, 153, 0
HSL
36, 100, 50
HEX
146eb4
RGB
20, 110, 180
HSL
206, 80, 39.2