• da241a
  • 00448e
  • ffef11
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی آندره به همراه کدهای RGB و HEX

آندره یک تولید کننده‌ی محصولات پروتئنی ایرانی است.

آندره از رنگ‌های قرمز،‏ نیلی، و زرد در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند آندره را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند آندره هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
da241a
RGB
218, 36, 26
HSL
3, 78.7, 47.8
HEX
00448e
RGB
0, 68, 142
HSL
211, 100, 27.8
HEX
ffef11
RGB
255, 239, 17
HSL
56, 100, 53.3