• 20c5ba
 • 0b3a42
 • f9b91b
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی ابر آروان به همراه کدهای RGB و HEX

ابر آروان یک عرضه‌کننده‌ی زیرساخت یکپارچه ابری ایرانی است.

ابر آروان از رنگ‌های سبزآبی و نارنجی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند ابر آروان را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند ابر آروان هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  20c5ba
  RGB
  32, 197, 186
  HSL
  176, 72.1, 44.9
 • HEX
  0b3a42
  RGB
  11, 58, 66
  HSL
  189, 71.4, 15.1
 • HEX
  f9b91b
  RGB
  249, 185, 27
  HSL
  43, 94.9, 54.1