• 20c5ba
  • 0b3a42
  • f9b91b
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی ابر آروان به همراه کدهای RGB و HEX

ابر آروان یک عرضه‌کننده‌ی زیرساخت یکپارچه ابری ایرانی است.

ابر آروان از رنگ‌های سبزآبی و نارنجی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند ابر آروان را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند ابر آروان هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
20c5ba
RGB
32, 197, 186
HSL
176, 72.1, 44.9
HEX
0b3a42
RGB
11, 58, 66
HSL
189, 71.4, 15.1
HEX
f9b91b
RGB
249, 185, 27
HSL
43, 94.9, 54.1