• 90c646
 • ffa800
 • 45b2cb
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی آواتک به همراه کدهای RGB و HEX

آواتک یک مرکز شتابدهی ایرانی است.

آواتک از رنگ‌های سبز،‏ نارنجی، و نیلی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند آواتک را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند آواتک هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  90c646
  RGB
  144, 198, 70
  HSL
  85, 52.9, 52.5
 • HEX
  ffa800
  RGB
  255, 168, 0
  HSL
  40, 100, 50
 • HEX
  45b2cb
  RGB
  69, 178, 203
  HSL
  191, 56.3, 53.3