• 90c646
  • ffa800
  • 45b2cb
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی آواتک به همراه کدهای RGB و HEX

آواتک یک مرکز شتابدهی ایرانی است.

آواتک از رنگ‌های زرد،‏ نارنجی، و سبزآبی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند آواتک را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند آواتک هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
90c646
RGB
144, 198, 70
HSL
85, 52.9, 52.5
HEX
ffa800
RGB
255, 168, 0
HSL
40, 100, 50
HEX
45b2cb
RGB
69, 178, 203
HSL
191, 56.3, 53.3