• e41d24
 • fedf00
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی آوازه به همراه کدهای RGB و HEX

آوازه یک تولید کننده‌ی خواروبار ایرانی است.

آوازه از رنگ‌های قرمز و زرد در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند آوازه را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند آوازه هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  e41d24
  RGB
  228, 29, 36
  HSL
  358, 78.7, 50.4
 • HEX
  fedf00
  RGB
  254, 223, 0
  HSL
  53, 100, 49.8