• e41d24
  • fedf00
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی آوازه به همراه کدهای RGB و HEX

آوازه یک تولید کننده‌ی خواروبار ایرانی است.

آوازه از رنگ‌های قرمز و زرد در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند آوازه را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند آوازه هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
e41d24
RGB
228, 29, 36
HSL
358, 78.7, 50.4
HEX
fedf00
RGB
254, 223, 0
HSL
53, 100, 49.8