• f68b1e
  • 6e6e6e
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بامیلو به همراه کدهای RGB و HEX

بامیلو از رنگ‌های نارنجی و خاکستری در هویت سازمانی خود استفاده می‌کرد.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بامیلو را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بامیلو هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
f68b1e
RGB
246, 139, 30
HSL
30, 92.3, 54.1
HEX
6e6e6e
RGB
110, 110, 110
HSL
0, 0, 43.1