• bd0025
  • f9b400
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بانک انصار به همراه کدهای RGB و HEX

بانک انصار یک بانک ایرانی است.

بانک انصار از رنگ‌های قرمز و نارنجی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بانک انصار را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بانک انصار هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
bd0025
RGB
189, 0, 37
HSL
348, 100, 37.1
HEX
f9b400
RGB
249, 180, 0
HSL
43, 100, 48.8