• 572600
 • b38807
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بانک آینده به همراه کدهای RGB و HEX

بانک آینده یک بانک ایرانی است.

بانک آینده از رنگ نارنجی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بانک آینده را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بانک آینده هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  572600
  RGB
  87, 38, 0
  HSL
  26, 100, 17.1
 • HEX
  b38807
  RGB
  179, 136, 7
  HSL
  45, 92.5, 36.5