• 00899c
 • 4d4d4d
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بانک دی به همراه کدهای RGB و HEX

بانک دی یک بانک ایرانی است.

بانک دی از رنگ‌های سبزآبی و خاکستری در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بانک دی را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بانک دی هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  00899c
  RGB
  0, 137, 156
  HSL
  187, 100, 30.6
 • HEX
  4d4d4d
  RGB
  77, 77, 77
  HSL
  0, 0, 30.2