• 00899c
  • 4d4d4d
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بانک دی به همراه کدهای RGB و HEX

بانک دی یک بانک ایرانی است.

بانک دی از رنگ‌های سبزآبی و خاکستری در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بانک دی را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بانک دی هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
00899c
RGB
0, 137, 156
HSL
187, 100, 30.6
HEX
4d4d4d
RGB
77, 77, 77
HSL
0, 0, 30.2