• 97199a
  • c60610
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بانک اقتصاد نوین به همراه کدهای RGB و HEX

بانک اقتصاد نوین یک بانک ایرانی است.

بانک اقتصاد نوین از رنگ‌های سرخابی و قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بانک اقتصاد نوین را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بانک اقتصاد نوین هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
97199a
RGB
151, 25, 154
HSL
299, 72.1, 35.1
HEX
c60610
RGB
198, 6, 16
HSL
357, 94.1, 40