• 97199a
 • c60610
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بانک اقتصاد نوین به همراه کدهای RGB و HEX

بانک اقتصاد نوین یک بانک ایرانی است.

بانک اقتصاد نوین از رنگ‌های سرخابی و قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بانک اقتصاد نوین را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بانک اقتصاد نوین هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  97199a
  RGB
  151, 25, 154
  HSL
  299, 72.1, 35.1
 • HEX
  c60610
  RGB
  198, 6, 16
  HSL
  357, 94.1, 40