• d4af64
  • 2f7747
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بانک کارآفرین به همراه کدهای RGB و HEX

بانک کارآفرین یک بانک ایرانی است.

بانک کارآفرین از رنگ‌های نارنجی و سبز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بانک کارآفرین را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بانک کارآفرین هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
d4af64
RGB
212, 175, 100
HSL
40, 56.6, 61.2
HEX
2f7747
RGB
47, 119, 71
HSL
140, 43.4, 32.5