• d4af64
 • 2f7747
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بانک کارآفرین به همراه کدهای RGB و HEX

بانک کارآفرین یک بانک ایرانی است.

بانک کارآفرین از رنگ‌های نارنجی و سبز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بانک کارآفرین را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بانک کارآفرین هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  d4af64
  RGB
  212, 175, 100
  HSL
  40, 56.6, 61.2
 • HEX
  2f7747
  RGB
  47, 119, 71
  HSL
  140, 43.4, 32.5