• B17D57
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بانک مسکن به همراه کدهای RGB و HEX

بانک مسکن یک بانک ایرانی است.

بانک مسکن از رنگ نارنجی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بانک مسکن را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بانک مسکن هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
B17D57
RGB
177, 125, 87
HSL
25, 36.6, 51.8