• FDBD51
  • D81736
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بانک ملت به همراه کدهای RGB و HEX

بانک ملت یک بانک ایرانی است.

بانک ملت از رنگ‌های نارنجی و قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بانک ملت را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بانک ملت هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
FDBD51
RGB
253, 189, 81
HSL
38, 97.7, 65.5
HEX
D81736
RGB
216, 23, 54
HSL
350, 80.8, 46.9