• FDBD51
 • D81736
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بانک ملت به همراه کدهای RGB و HEX

بانک ملت یک بانک ایرانی است.

بانک ملت از رنگ‌های نارنجی و قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بانک ملت را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بانک ملت هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  FDBD51
  RGB
  253, 189, 81
  HSL
  38, 97.7, 65.5
 • HEX
  D81736
  RGB
  216, 23, 54
  HSL
  350, 80.8, 46.9