• B17D57
  • 000000
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بانک پارسیان به همراه کدهای RGB و HEX

بانک پارسیان یک بانک ایرانی است.

بانک پارسیان از رنگ‌های نارنجی و مشکی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بانک پارسیان را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بانک پارسیان هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
B17D57
RGB
177, 125, 87
HSL
25, 36.6, 51.8
HEX
000000
RGB
0, 0, 0
HSL
0, 0, 0