• FFC41E
  • 555555
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بانک پاسارگاد به همراه کدهای RGB و HEX

بانک پاسارگاد یک بانک ایرانی است.

بانک پاسارگاد از رنگ‌های نارنجی و خاکستری در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بانک پاسارگاد را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بانک پاسارگاد هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
FFC41E
RGB
255, 196, 30
HSL
44, 100, 55.9
HEX
555555
RGB
85, 85, 85
HSL
0, 0, 33.3