• FFC41E
 • 555555
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بانک پاسارگاد به همراه کدهای RGB و HEX

بانک پاسارگاد یک بانک ایرانی است.

بانک پاسارگاد از رنگ‌های نارنجی و خاکستری در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بانک پاسارگاد را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بانک پاسارگاد هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  FFC41E
  RGB
  255, 196, 30
  HSL
  44, 100, 55.9
 • HEX
  555555
  RGB
  85, 85, 85
  HSL
  0, 0, 33.3