• 00bce4
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بانک رسالت به همراه کدهای RGB و HEX

بانک رسالت یک بانک ایرانی است.

بانک رسالت از رنگ سبزآبی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بانک رسالت را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بانک رسالت هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
00bce4
RGB
0, 188, 228
HSL
191, 100, 44.7