• 7cd0f4
  • 00a8e7
  • 0070b9
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بانک سامان به همراه کدهای RGB و HEX

بانک سامان یک بانک ایرانی است.

بانک سامان از رنگ نیلی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بانک سامان را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بانک سامان هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
7cd0f4
RGB
124, 208, 244
HSL
198, 84.5, 72.2
HEX
00a8e7
RGB
0, 168, 231
HSL
196, 100, 45.3
HEX
0070b9
RGB
0, 112, 185
HSL
204, 100, 36.3