• 7cd0f4
 • 00a8e7
 • 0070b9
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بانک سامان به همراه کدهای RGB و HEX

بانک سامان یک بانک ایرانی است.

بانک سامان از رنگ نیلی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بانک سامان را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بانک سامان هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  7cd0f4
  RGB
  124, 208, 244
  HSL
  198, 84.5, 72.2
 • HEX
  00a8e7
  RGB
  0, 168, 231
  HSL
  196, 100, 45.3
 • HEX
  0070b9
  RGB
  0, 112, 185
  HSL
  204, 100, 36.3