• 2F4A98
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بانک تجارت‌ به همراه کدهای RGB و HEX

بانک تجارت‌ یک بانک ایرانی است.

بانک تجارت‌ از رنگ آبی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بانک تجارت‌ را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بانک تجارت‌ هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  2F4A98
  RGB
  47, 74, 152
  HSL
  225, 52.8, 39