• 2F4A98
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بانک تجارت‌ به همراه کدهای RGB و HEX

بانک تجارت‌ یک بانک ایرانی است.

بانک تجارت‌ از رنگ نیلی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بانک تجارت‌ را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بانک تجارت‌ هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
2F4A98
RGB
47, 74, 152
HSL
225, 52.8, 39