• ffb900
  • 505050
  • a3a3a3
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بینگ به همراه کدهای RGB و HEX

بینگ یک موتور جستجوی وب آمریکایی است.

بینگ از رنگ‌های نارنجی و خاکستری در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بینگ را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بینگ هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
ffb900
RGB
255, 185, 0
HSL
44, 100, 50
HEX
505050
RGB
80, 80, 80
HSL
0, 0, 31.4
HEX
a3a3a3
RGB
163, 163, 163
HSL
0, 0, 63.9