• ffb900
 • 505050
 • a3a3a3
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بینگ به همراه کدهای RGB و HEX

بینگ یک موتور جستجوی وب آمریکایی است.

بینگ از رنگ‌های نارنجی و خاکستری در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بینگ را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بینگ هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  ffb900
  RGB
  255, 185, 0
  HSL
  44, 100, 50
 • HEX
  505050
  RGB
  80, 80, 80
  HSL
  0, 0, 31.4
 • HEX
  a3a3a3
  RGB
  163, 163, 163
  HSL
  0, 0, 63.9