• e72a37
 • ffdd52
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بیسفون به همراه کدهای RGB و HEX

بیسفون یک پیامرسان ایرانی بود که همکنون به فعالیت خود پایان داده است.

بیسفون از رنگ‌های قرمز و زرد در هویت سازمانی خود استفاده می‌کرد.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بیسفون را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بیسفون هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  e72a37
  RGB
  231, 42, 55
  HSL
  356, 79.7, 53.5
 • HEX
  ffdd52
  RGB
  255, 221, 82
  HSL
  48, 100, 66.1