• 005387
  • 8cb811
  • fdb813
  • 88aca1
  • 000000
  • 788cb6
  • a1a1a4
  • 8f8f8c
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بلک‌بری به همراه کدهای RGB و HEX

بلک‌بری یک تولید کننده‌ی تلفن هوشمند و تبلت آمریکایی است.

بلک‌بری از رنگ‌های نیلی،‏ زرد،‏ نارنجی،‏ سبزآبی،‏ مشکی، و خاکستری در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بلک‌بری را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بلک‌بری هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
005387
RGB
0, 83, 135
HSL
203, 100, 26.5
HEX
8cb811
RGB
140, 184, 17
HSL
76, 83.1, 39.4
HEX
fdb813
RGB
253, 184, 19
HSL
42, 98.3, 53.3
HEX
88aca1
RGB
136, 172, 161
HSL
162, 17.8, 60.4
HEX
000000
RGB
0, 0, 0
HSL
0, 0, 0
HEX
788cb6
RGB
120, 140, 182
HSL
221, 29.8, 59.2
HEX
a1a1a4
RGB
161, 161, 164
HSL
240, 1.6, 63.7
HEX
8f8f8c
RGB
143, 143, 140
HSL
60, 1.3, 55.5