• 00a885
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بن‌مانو به همراه کدهای RGB و HEX

بن‌مانو یک تولید کننده‌ی قهوه ایرانی است.

بن‌مانو از رنگ سبزآبی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بن‌مانو را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بن‌مانو هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
00a885
RGB
0, 168, 133
HSL
168, 100, 32.9