• ec1b24
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بوش به همراه کدهای RGB و HEX

بوش یک تولید کننده‌ی لوازم آشپزخانه آلمانی است.

بوش از رنگ قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بوش را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بوش هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  ec1b24
  RGB
  236, 27, 36
  HSL
  357, 84.6, 51.6