• ce000c
  • 000000
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی بوتان به همراه کدهای RGB و HEX

بوتان یک تولید کننده‌ی لوازم گرمایشی ایرانی است.

بوتان از رنگ‌های قرمز و مشکی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند بوتان را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند بوتان هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
ce000c
RGB
206, 0, 12
HSL
357, 100, 40.4
HEX
000000
RGB
0, 0, 0
HSL
0, 0, 0