• e31418
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی جانبو به همراه کدهای RGB و HEX

جانبو یک فروشگاه خرده‌فروشی زنجیره‌ای ترکیه‌ای است.

جانبو از رنگ قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند جانبو را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند جانبو هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
e31418
RGB
227, 20, 24
HSL
359, 83.8, 48.4