• fdc104
  • 250000
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی توس چینی به همراه کدهای RGB و HEX

توس چینی یک تولید کننده‌ی سرویس و ظروف چینی ایرانی است.

توس چینی از رنگ‌های زرد و قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند توس چینی را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند توس چینی هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
fdc104
RGB
253, 193, 4
HSL
46, 98.4, 50.4
HEX
250000
RGB
37, 0, 0
HSL
0, 100, 7.3