• dca515
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی سینره به همراه کدهای RGB و HEX

سینره یک تولید کننده‌ی محصولات آرایشی و بهداشت فردی ایرانی است.

سینره از رنگ نارنجی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند سینره را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند سینره هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  dca515
  RGB
  220, 165, 21
  HSL
  43, 82.6, 47.3