• 84d0f5
  • 00b1eb
  • 0077ba
  • 0e3d8a
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی دایتی به همراه کدهای RGB و HEX

دایتی یک تولید کننده‌ی محصولات لبنی ایرانی است.

دایتی از رنگ‌های نیلی و سبزآبی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند دایتی را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند دایتی هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
84d0f5
RGB
132, 208, 245
HSL
200, 85, 73.9
HEX
00b1eb
RGB
0, 177, 235
HSL
195, 100, 46.1
HEX
0077ba
RGB
0, 119, 186
HSL
202, 100, 36.5
HEX
0e3d8a
RGB
14, 61, 138
HSL
217, 81.6, 29.8