• 84d0f5
 • 00b1eb
 • 0077ba
 • 0e3d8a
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی دایتی به همراه کدهای RGB و HEX

دایتی یک تولید کننده‌ی محصولات لبنی ایرانی است.

دایتی از رنگ‌های نیلی و آبی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند دایتی را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند دایتی هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  84d0f5
  RGB
  132, 208, 245
  HSL
  200, 85, 73.9
 • HEX
  00b1eb
  RGB
  0, 177, 235
  HSL
  195, 100, 46.1
 • HEX
  0077ba
  RGB
  0, 119, 186
  HSL
  202, 100, 36.5
 • HEX
  0e3d8a
  RGB
  14, 61, 138
  HSL
  217, 81.6, 29.8