• 0085c3
 • 7ab800
 • f2af00
 • dc5034
 • ce1126
 • b7295a
 • 6e2585
 • 71c6c1
 • 5482ab
 • 009bbb
 • 444444
 • eeeeee
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی دل به همراه کدهای RGB و HEX

دل یک تولید کننده‌ی رایانه و محصولات مرتبط است.

دل از رنگ‌های نیلی،‏ زرد،‏ نارنجی،‏ قرمز،‏ سرخابی،‏ سبزآبی،‏ خاکستری، و سفید در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند دل را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند دل هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
0085c3
RGB
0, 133, 195
HSL
199, 100, 38.2
HEX
7ab800
RGB
122, 184, 0
HSL
80, 100, 36.1
HEX
f2af00
RGB
242, 175, 0
HSL
43, 100, 47.5
HEX
dc5034
RGB
220, 80, 52
HSL
10, 70.6, 53.3
HEX
ce1126
RGB
206, 17, 38
HSL
353, 84.8, 43.7
HEX
b7295a
RGB
183, 41, 90
HSL
339, 63.4, 43.9
HEX
6e2585
RGB
110, 37, 133
HSL
286, 56.5, 33.3
HEX
71c6c1
RGB
113, 198, 193
HSL
176, 42.7, 61
HEX
5482ab
RGB
84, 130, 171
HSL
208, 34.1, 50
HEX
009bbb
RGB
0, 155, 187
HSL
190, 100, 36.7
HEX
444444
RGB
68, 68, 68
HSL
0, 0, 26.7
HEX
eeeeee
RGB
238, 238, 238
HSL
0, 0, 93.3