• 0085c3
 • 7ab800
 • f2af00
 • dc5034
 • ce1126
 • b7295a
 • 6e2585
 • 71c6c1
 • 5482ab
 • 009bbb
 • 444444
 • eeeeee
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی دل به همراه کدهای RGB و HEX

دل یک تولید کننده‌ی رایانه و محصولات مرتبط است.

دل از رنگ‌های نیلی،‏ زرد،‏ نارنجی،‏ قرمز،‏ سرخابی،‏ سبزآبی،‏ آبی،‏ خاکستری، و سفید در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند دل را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند دل هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  0085c3
  RGB
  0, 133, 195
  HSL
  199, 100, 38.2
 • HEX
  7ab800
  RGB
  122, 184, 0
  HSL
  80, 100, 36.1
 • HEX
  f2af00
  RGB
  242, 175, 0
  HSL
  43, 100, 47.5
 • HEX
  dc5034
  RGB
  220, 80, 52
  HSL
  10, 70.6, 53.3
 • HEX
  ce1126
  RGB
  206, 17, 38
  HSL
  353, 84.8, 43.7
 • HEX
  b7295a
  RGB
  183, 41, 90
  HSL
  339, 63.4, 43.9
 • HEX
  6e2585
  RGB
  110, 37, 133
  HSL
  286, 56.5, 33.3
 • HEX
  71c6c1
  RGB
  113, 198, 193
  HSL
  176, 42.7, 61
 • HEX
  5482ab
  RGB
  84, 130, 171
  HSL
  208, 34.1, 50
 • HEX
  009bbb
  RGB
  0, 155, 187
  HSL
  190, 100, 36.7
 • HEX
  444444
  RGB
  68, 68, 68
  HSL
  0, 0, 26.7
 • HEX
  eeeeee
  RGB
  238, 238, 238
  HSL
  0, 0, 93.3