• ef3f3e
  • 818285
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی دیجیکالا به همراه کدهای RGB و HEX

دیجیکالا یک پلتفرم و فروشگاه اینترنتی ایرانی است.

دیجیکالا از رنگ‌های قرمز و خاکستری در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند دیجیکالا را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند دیجیکالا هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
ef3f3e
RGB
239, 63, 62
HSL
0, 84.7, 59
HEX
818285
RGB
129, 130, 133
HSL
225, 1.6, 51.4