• c42127
 • 595a5c
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی دیوار به همراه کدهای RGB و HEX

دیوار یک پلتفرم نیازمندی و فروشگاه اینترنتی ایرانی است.

دیوار از رنگ‌های قرمز و خاکستری در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند دیوار را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند دیوار هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  c42127
  RGB
  196, 33, 39
  HSL
  358, 71.2, 44.9
 • HEX
  595a5c
  RGB
  89, 90, 92
  HSL
  220, 1.7, 35.5