• 00aabb
 • 024e90
 • 252e7b
 • 49af1f
 • f6e600
 • f8cc00
 • f50000
 • a20000
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی دیموند به همراه کدهای RGB و HEX

دیموند یک مرکز شتابدهی ایرانی است.

دیموند از رنگ‌های سبزآبی،‏ آبی،‏ سبز،‏ زرد، و قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند دیموند را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند دیموند هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  00aabb
  RGB
  0, 170, 187
  HSL
  185, 100, 36.7
 • HEX
  024e90
  RGB
  2, 78, 144
  HSL
  208, 97.3, 28.6
 • HEX
  252e7b
  RGB
  37, 46, 123
  HSL
  234, 53.8, 31.4
 • HEX
  49af1f
  RGB
  73, 175, 31
  HSL
  103, 69.9, 40.4
 • HEX
  f6e600
  RGB
  246, 230, 0
  HSL
  56, 100, 48.2
 • HEX
  f8cc00
  RGB
  248, 204, 0
  HSL
  49, 100, 48.6
 • HEX
  f50000
  RGB
  245, 0, 0
  HSL
  0, 100, 48
 • HEX
  a20000
  RGB
  162, 0, 0
  HSL
  0, 100, 31.8