• 00aabb
  • 024e90
  • 252e7b
  • 49af1f
  • f6e600
  • f8cc00
  • f50000
  • a20000
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی دیموند به همراه کدهای RGB و HEX

دیموند یک مرکز شتابدهی ایرانی است.

دیموند از رنگ‌های سبزآبی،‏ نیلی،‏ آبی،‏ سبز،‏ زرد، و قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند دیموند را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند دیموند هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
00aabb
RGB
0, 170, 187
HSL
185, 100, 36.7
HEX
024e90
RGB
2, 78, 144
HSL
208, 97.3, 28.6
HEX
252e7b
RGB
37, 46, 123
HSL
234, 53.8, 31.4
HEX
49af1f
RGB
73, 175, 31
HSL
103, 69.9, 40.4
HEX
f6e600
RGB
246, 230, 0
HSL
56, 100, 48.2
HEX
f8cc00
RGB
248, 204, 0
HSL
49, 100, 48.6
HEX
f50000
RGB
245, 0, 0
HSL
0, 100, 48
HEX
a20000
RGB
162, 0, 0
HSL
0, 100, 31.8