• ffc50c
  • e91b23
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی الیت به همراه کدهای RGB و HEX

الیت یک تولید کننده‌ی محصولات غذایی آماده ایرانی است.

الیت از رنگ‌های زرد و قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند الیت را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند الیت هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
ffc50c
RGB
255, 197, 12
HSL
46, 100, 52.4
HEX
e91b23
RGB
233, 27, 35
HSL
358, 82.4, 51