• ffc50c
 • e91b23
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی الیت به همراه کدهای RGB و HEX

الیت یک تولید کننده‌ی محصولات غذایی آماده ایرانی است.

الیت از رنگ‌های زرد و قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند الیت را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند الیت هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  ffc50c
  RGB
  255, 197, 12
  HSL
  46, 100, 52.4
 • HEX
  e91b23
  RGB
  233, 27, 35
  HSL
  358, 82.4, 51