• 3b5998
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی فیسبوک‌ به همراه کدهای RGB و HEX

فیسبوک‌ یک شبکه اجتماعی آمریکایی است.

فیسبوک‌ از رنگ آبی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند فیسبوک‌ را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند فیسبوک‌ هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  3b5998
  RGB
  59, 89, 152
  HSL
  221, 44.1, 41.4