• ffcb05
 • 01a99c
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی فرش فرهی به همراه کدهای RGB و HEX

فرش فرهی یک تولید کننده‌ی فرش ایرانی است.

فرش فرهی از رنگ‌های زرد و سبزآبی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند فرش فرهی را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند فرش فرهی هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  ffcb05
  RGB
  255, 203, 5
  HSL
  48, 100, 51
 • HEX
  01a99c
  RGB
  1, 169, 156
  HSL
  175, 98.8, 33.3