• 00aeb0
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی فارسی‌۱ به همراه کدهای RGB و HEX

فارسی‌۱ یک شبکه‌ی تلویزیونی ایرانی است.

فارسی‌۱ از رنگ سبزآبی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند فارسی‌۱ را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند فارسی‌۱ هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  00aeb0
  RGB
  0, 174, 176
  HSL
  181, 100, 34.5