• e32119
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی فراری به همراه کدهای RGB و HEX

فراری یک تولید کننده‌ی خودرو ایتالیایی است.

فراری از رنگ قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند فراری را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند فراری هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  e32119
  RGB
  227, 33, 25
  HSL
  2, 80.2, 49.4