• f9ad03
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی فیلیمو به همراه کدهای RGB و HEX

فیلیمو یک سرویس نمایش درخواستی ویدئو ایرانی است.

فیلیمو از رنگ نارنجی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند فیلیمو را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند فیلیمو هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  f9ad03
  RGB
  249, 173, 3
  HSL
  41, 97.6, 49.4