• e66000
 • ff9500
 • ffcb00
 • 00539f
 • 0095dd
 • 331e54
 • 002147
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی فایرفاکس به همراه کدهای RGB و HEX

فایرفاکس یک مرورگر وب است.

فایرفاکس از رنگ‌های نارنجی،‏ زرد،‏ آبی،‏ نیلی، و بنفش در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند فایرفاکس را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند فایرفاکس هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  e66000
  RGB
  230, 96, 0
  HSL
  25, 100, 45.1
 • HEX
  ff9500
  RGB
  255, 149, 0
  HSL
  35, 100, 50
 • HEX
  ffcb00
  RGB
  255, 203, 0
  HSL
  48, 100, 50
 • HEX
  00539f
  RGB
  0, 83, 159
  HSL
  209, 100, 31.2
 • HEX
  0095dd
  RGB
  0, 149, 221
  HSL
  200, 100, 43.3
 • HEX
  331e54
  RGB
  51, 30, 84
  HSL
  263, 47.4, 22.4
 • HEX
  002147
  RGB
  0, 33, 71
  HSL
  212, 100, 13.9