• F95C30
 • 0065DC
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی فرمالو به همراه کدهای RGB و HEX

فرمالو یک ساخت آزمون آنلاین، نظرسنجی و فرم‌های هوشمند ایرانی است.

فرمالو از رنگ‌های قرمز و آبی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند فرمالو را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند فرمالو هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  F95C30
  RGB
  249, 92, 48
  HSL
  13, 94.4, 58.2
 • HEX
  0065DC
  RGB
  0, 101, 220
  HSL
  212, 100, 43.1