• eb5201
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی قصر شیرین به همراه کدهای RGB و HEX

قصر شیرین یک آژانس هواپیمایی و گردشگری ایرانی است.

قصر شیرین از رنگ نارنجی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند قصر شیرین را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند قصر شیرین هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  eb5201
  RGB
  235, 82, 1
  HSL
  21, 99.2, 46.3