• ee2229
 • 030000
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی هارمونی به همراه کدهای RGB و HEX

هارمونی یک تولید کننده‌ی مبلمان ایرانی است.

هارمونی از رنگ قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند هارمونی را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند هارمونی هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  ee2229
  RGB
  238, 34, 41
  HSL
  358, 85.7, 53.3
 • HEX
  030000
  RGB
  3, 0, 0
  HSL
  0, 100, 0.6