• ffd234
 • ffc14d
 • 2a0001
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی هتل بزرگ داریوش به همراه کدهای RGB و HEX

هتل بزرگ داریوش یک هتل ایرانی است.

هتل بزرگ داریوش از رنگ‌های زرد،‏ نارنجی، و قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند هتل بزرگ داریوش را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند هتل بزرگ داریوش هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  ffd234
  RGB
  255, 210, 52
  HSL
  47, 100, 60.2
 • HEX
  ffc14d
  RGB
  255, 193, 77
  HSL
  39, 100, 65.1
 • HEX
  2a0001
  RGB
  42, 0, 1
  HSL
  359, 100, 8.2