• 0096d6
  • d7410b
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی اچ‌پی به همراه کدهای RGB و HEX

اچ‌پی یک تولید کننده‌ی رایانه و محصولات مرتبط است.

اچ‌پی از رنگ‌های نیلی و نارنجی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند اچ‌پی را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند اچ‌پی هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
0096d6
RGB
0, 150, 214
HSL
198, 100, 42
HEX
d7410b
RGB
215, 65, 11
HSL
16, 90.3, 44.3