• 405de6
 • 5851db
 • 833ab4
 • c13584
 • e1306c
 • fd1d1d
 • f56040
 • f77737
 • fcaf45
 • ffdc80
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی اینستاگرام به همراه کدهای RGB و HEX

اینستاگرام یک شبکه اجتماعی آمریکایی است.

اینستاگرام از رنگ‌های آبی،‏ بنفش،‏ سرخابی،‏ قرمز، و نارنجی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند اینستاگرام را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند اینستاگرام هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
405de6
RGB
64, 93, 230
HSL
230, 76.9, 57.6
HEX
5851db
RGB
88, 81, 219
HSL
243, 65.7, 58.8
HEX
833ab4
RGB
131, 58, 180
HSL
276, 51.3, 46.7
HEX
c13584
RGB
193, 53, 132
HSL
326, 56.9, 48.2
HEX
e1306c
RGB
225, 48, 108
HSL
340, 74.7, 53.5
HEX
fd1d1d
RGB
253, 29, 29
HSL
0, 98.2, 55.3
HEX
f56040
RGB
245, 96, 64
HSL
11, 90, 60.6
HEX
f77737
RGB
247, 119, 55
HSL
20, 92.3, 59.2
HEX
fcaf45
RGB
252, 175, 69
HSL
35, 96.8, 62.9
HEX
ffdc80
RGB
255, 220, 128
HSL
43, 100, 75.1