• 5fc9f8
  • fecb2e
  • fd9426
  • fc3158
  • 147efb
  • 53d769
  • fc3d39
  • 8e8e93
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی آی‌او‌اس به همراه کدهای RGB و HEX

آی‌او‌اس یک سیستم عامل موبایل است.

آی‌او‌اس از رنگ‌های نیلی،‏ نارنجی،‏ قرمز،‏ سبز، و خاکستری در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند آی‌او‌اس را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند آی‌او‌اس هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
5fc9f8
RGB
95, 201, 248
HSL
198, 91.6, 67.3
HEX
fecb2e
RGB
254, 203, 46
HSL
45, 99, 58.8
HEX
fd9426
RGB
253, 148, 38
HSL
31, 98.2, 57.1
HEX
fc3158
RGB
252, 49, 88
HSL
348, 97.1, 59
HEX
147efb
RGB
20, 126, 251
HSL
212, 96.7, 53.1
HEX
53d769
RGB
83, 215, 105
HSL
130, 62.3, 58.4
HEX
fc3d39
RGB
252, 61, 57
HSL
1, 97, 60.6
HEX
8e8e93
RGB
142, 142, 147
HSL
240, 2.3, 56.7