• 352a82
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی هواپیمایی ایران‌ایر به همراه کدهای RGB و HEX

هواپیمایی ایران‌ایر یک هواپیمایی ایرانی است.

هواپیمایی ایران‌ایر از رنگ آبی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند هواپیمایی ایران‌ایر را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند هواپیمایی ایران‌ایر هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  352a82
  RGB
  53, 42, 130
  HSL
  248, 51.2, 33.7