• 7f9cec
 • 3f69e1
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی دانشگاه آزاد اسلامی به همراه کدهای RGB و HEX

دانشگاه آزاد اسلامی یک دانشگاه ایرانی است.

دانشگاه آزاد اسلامی از رنگ آبی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند دانشگاه آزاد اسلامی را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند دانشگاه آزاد اسلامی هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  7f9cec
  RGB
  127, 156, 236
  HSL
  224, 74.1, 71.2
 • HEX
  3f69e1
  RGB
  63, 105, 225
  HSL
  224, 73, 56.5