• 7f9cec
  • 3f69e1
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی دانشگاه آزاد اسلامی به همراه کدهای RGB و HEX

دانشگاه آزاد اسلامی یک دانشگاه ایرانی است.

دانشگاه آزاد اسلامی از رنگ نیلی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند دانشگاه آزاد اسلامی را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند دانشگاه آزاد اسلامی هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
7f9cec
RGB
127, 156, 236
HSL
224, 74.1, 71.2
HEX
3f69e1
RGB
63, 105, 225
HSL
224, 73, 56.5