• 095112
  • d0ab5b
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی ایستک به همراه کدهای RGB و HEX

ایستک یک تولید کننده‌ی نوشیدنی ایرانی است.

ایستک از رنگ‌های سبز و نارنجی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند ایستک را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند ایستک هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
095112
RGB
9, 81, 18
HSL
128, 80, 17.6
HEX
d0ab5b
RGB
208, 171, 91
HSL
41, 55.5, 58.6